Vahid ƏZİZ GƏLMƏDİM…

Boxçam qoltuğumda,içimdə köçüm,
ömrümün dəyəri nədir?-bilmədim,
simamı itirib,yaşamaq üçün
daldada ağlayıb,üzdə gülmədim.

Açılmır,düyünüm düyülmüş mənim,
çoxdannan”Mərsiyəm”deyilmiş mənim,
görünür bu dövran deyilmiş mənim–
salamat vaxtında bura gəlmədim.

Həyat ümmanında bir dəfinəyəm,
namərdlər,nakəslər hədəfindəyəm,
qorxmasın,məzlumlar tərəfindəyəm,
dayaq durmaq üçün”zora”gəlmədim!

Dövranım–hər yanda təlaşdı,görsün,
hörgümə qoyulan nə daşdı,görsün,
ən azı-vurduğu nə başdı,görsün;
nökər olmaq üçün kora gəlmədim!

Bir zaman olacaq mənsizim–Vətən,
ormanım,çəmənim,dənizim Vətən,
sənin dar günündə,əzizim Vətən,
hara çağırdın ki,ora gəlmədim?
08.05.2019.

ÇİÇƏK GƏZDİRİRDİ BİR QIZ SAÇINDA…

Çiçək gəzdiridi bir qız saçında,
saçlar torpaq deyil,çiçək solurdu,
alma ağacları çiçək açanda,
hardansa bir şaxta peyda olurdu.

Küləklər şaxtanı gətirməsəydi
yaz bağı olardı yar-yaraşıqlı,
üfüqlər Günəşi itirməsəydi
qaranlıq düşərdi xeyli işıqlı.

Bir yandan çiskinlər,bir yandan külək,
ümidlər gah ölür,gah dirilirdi,
ağac bir almanı böyüdənədək
“gedib o dünyanı görüb-gəlirdi”

Ağacla haqq–hesab çəkən son bahar,
insan dərmədiyin özü salırdı,
uca budaqlarda qərar tutanlar
qarımış qız kimi evdə qalırdı.

Çoxdandı qızlara çələng hörmürəm–,
birisi qısatel,birisi saçlı,
çiçək deyiləm ki,bir qərar verəm:
“solmaqçün torpaqmı,saçmı yaxşıdı?”

Vahid ƏZİZ
09.05.2019.

Alət çubuğuna keç