VƏTƏN NECƏ DARDADIR

Ustad sənətkarımız Məmməd Arazın”Vətən mənə ogul desə nə dərdim” şeirinə nəzirə

Vətən mənə nədən ogul desinki ?
Torpagımız hələ də işgaldadır.
Əsirlərim yol gözləyir nə vaxtdan,
Ac, susuzdur, yalavacdır, dardadır,
Körpə qızlar Dubaydadır, hardadır ?

Qızlar çoxu siqaretə dəm vurur,
Kişilərin tili düzdür, dəm durur.
Düşmən isə pusqu qurur, cəm vurur,
Əsirlərim neçə vaxtdır dardadır,
Özlərinə qəsd ediblər, hardadır?

Qayalarda görmüşük ki, qar bitər ,
Dərələrdə qanqal, ya cır nar bitər ,
Daglarımda döyüş gedir, qan bitir ,
Həsrət qalan mamırımız dardadır ,
Həkərimiz buz baglayıb dardadır .

Nəcəfdən də şirin söhbət qalarmış,
Dostlarını tez- tez yada salarmış,
Yurdumuzda o vaxt tonqal qalarmış ,
Azad edək, Agdam ,Şuşa dardadir,
Necə obam buz baglayıb, qardadır .

Məmməd Araz ayılaydı ,görəydi ,
Yazdıgına aglayaydı, güləydi,
Barda gəzən bu qızlara söyəydi ,
Sürüşkənlər Dubaydadir, bardadır,
RAUF bezib , susub, gör nə haydadır ?

Rauf İLYASOGLU

Alət çubuğuna keç