Vətən ətirli misralar”

Azərbaycan

Ürəyimdə məhəbbət var,
Sənə qarşı sədaqət var,
Möcüzə var, min hikmət var,
Hər dağında , Azərbaycan!

Çiçəklənən doğma diyar,
Yer üzündə tayınmı var?
Yaşayırıq biz bəxtiyar,
Qucağında, Azərbaycan!

Çox olsa da dost- sirdaşın,
Türkiyədir can qardaşın.
Səninlə ucalır başım,
Hər çağında ,Azərbaycan!

Mübarizlər olan yerdə,
Vətən düşə bilməz dərdə.
At oynatmaz düşmən, bir də,
Torpağında , Azərbaycan!

Çəmənlərin yaşıl xalı,
Gülləndirir yamac, yalı
Gür yansın bayram tonqalı,
Ocağında, Azərbaycan!

“Qarabag Azərbaycandır!”
Sanmayın ki,torpaq daşdı,
Boyumuzu həsrət aşdı.
Ruhumuza bir sirdaşdı,
Qarabag Azərbaycandır !
Üzeyirlər yetirəndir,
Xarıbülbül bitirəndir.
Yenilməyən bir Vətəndir,
Qarabag Azərbaycandır.
Nemətləri bir dərmandır.
Sirlli aləmdi,ümmandır.
Oğlu,qızı qəhrəmandır,
Qarabag  Azərbaycandır !
Damardakı qanımızdı,
Ruhumuzdu,canımızdı.
Şöhrətimiz,şanımızdı,
Qarabag Azərbaycandır!
Ruhumuz orda oyandı,
Arzumuz nura boyandı.
Haqq səsimizdə üsyandı,
Qarabağ Azərbaycandı !
Müəllif:-  Yeganə Bağırova
Alət çubuğuna keç