Serdar Akyol bəylə bərabər ziyarət edrək Azərbaycan və Turkiyə dostluqları barədə müzakirələr apardı

Görüşdə Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanlarını Tanıtma İctimai Birliyinin Türkiyə
Başkanı , qazeteçi yazar Sərdar kyol ilə həyata keçirəcəyimiz projelerin yegane amacımız vətən millət bayraq olunca gerisi teferrüatdır MHP genel başkan yardımcısı , Prof doktor , Ankara millet vekili sayn Mevlüt Karakayanı makamında , internet medya yayıncıları genel başkanı və Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanlarını Tanıtma İctimai Birliyinin Türkiyə təmsilcisi, qazetecisi yazar Serdar Akyol beyle beraber ziyaret ederek Azərbaycan və Terkiyə dostluqları barədə müzakirələr apardıq.

Alət çubuğuna keç