SAHİBKAR QADINLAR İB.NİN SƏDRİ.CƏNAB PREZİDENT SİZİ DOĞUM GÜNÜ MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏBRİK EDİRƏM

Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafında özəl sektorun,kicik və orta sahibkarlığın rolu boyükdür. Təkcə bir faktı qeyd etmək lazımdır kı,son illərdə ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların böyük əksəryyəti özəl sektorlar tərəfindən qoyulan daxili investisiyalardır. Azərbaycan Prezidentinin praqmatik düşuncəli islahatlarin nəticəsində Azərbaycan dövlətinin gücü artmış, özəl sektor ölkəmizdə gedən uğurlu proseslərdən bəhrələnmişdir.HORMƏTLİ. CƏNAB PREZİDENT sizi doğum gününüz münasibətilə Respublika Sahibkar Qadınlar İBnin adindan səmimi qəlbdən təbrik edir cətin və şərəfli işinizdə uğurlar arzulayiram. ZEMFİRA AĞAYEVA RESPUBLİKA SAHİBKAR QADINLAR İB.NİN SƏDRİ

Alət çubuğuna keç