SƏADƏT MƏFTUN POEZİYASI

Səadət Məftun poeziyası bu gün öz aktuallığı, sentimentallığı və bədiiliyi ilə ədəbiyyatımızda seçilən nümunələrdəndir. Səadət Məftun öz həzin və duyğulu şeirləri ilə oxucuların rəğbətini qazanmış istedadlı şairlərimizdəndir. Onun lirik-sentimental səpkili yazıları duyğusallığı, bədii ifadə rəngarəngliyi ilə ürəkləri fəth etməyə qadirdir.

S.Məftunun işıq üzü görmüş yeddi kitabın hər birində bu gün oxucu nəbzilə həmahəng döyünən lirik şeirləri ilə yanaşı, dövrün qlobal, ictimai və aktual məsələlərinə çevrilmiş “Qarabağ” torpaq həsrətindən bəhs edən şeirləri də yer almışdır.

Səadət Məftun poeziyası sözün əsl mənasında ecazkarlığı ilə seçilir.

Ürəkdən süzülüb gələn ürəyəyatımlı və diqqətdolu sətirləri oxuduqca sözün sehrinə düşürsən sanki. Səadət Məftun duyğu və hissiyyat şairidir. O, duyğuları canlandırır.

Mən onun yaradıcılığına nəzər saldıqca hiss edirdim ki, son dərəcə kövrək olan bu şeirlər sanki ləçəklərinə şeh ələnmiş zərif çiçəklər kimidir.

Şairənin ictimai məzmunlu şeirləri də az deyil. Bu səpkili şeirlərində o vətənə məhəbbət, torpaq həsrətindən bəhs edən ağrılı-acılı şeirləri ilə də təkcə kitablarında deyil, yaradıcı təqdimatlarında da çıxışlar edir.

Şairə xanım dünya, həyat problemlərindən söh açır, insan və insani münasibətlərindən bəhs edir. S.Məftun insana yüksək qiymət verir, onu ən uca zirvələrdən də uca tutur. Bu ucalığı əqidə, etibar və vəfa ilə fəth etməlisən. İnsan dediyimiz bəşər övladı:

Zirvədən ucadı, dağdan ucadı,

Əqidə, etibar, bir də vəfadı.

Bunlarsız insanlıq öyünərmi heç?

Məftun poeziyası mövzu və ifadə baxımından zəngin və rəngarəngdir. Onun hər deyimi bir ədəbi məqalənin mövzusudur. Lirik şeirləri sanki musiqi üstündə köklənib.

Mən dəniz olarsam sahilim sənsən,

Dalğalar qoynuna gətirər məni.

Çırpılıb köksünə hay-harayınla,

Dalğalar yenidən itirər məni.

S.Məftun poeziyasının sehrinə düşdükcə onun qəlbinin dərinliklərindən süzülüb gələn saf çeşmələri anırsan sanki. Mən şairənin yaradıcılığını səhifələdikcə təxəllüsünün nə üçün Məftun adlandırdığını bir daha anladım. Elinə, obasına, vətənimizə məftunluğunun təkrar şahidi oldum. Elə bu minvalla Səadət Məftuna suallarla da müraciət etdim:

– Hörmətli Səadət xanım, təxəllüsünüzü nədən Məftun seçdiniz?

– Mən də bu torpağın qızıyam. Təbii ki, elimə, vətənimə bağlı olan bir qızıyam. Heyranam Vətənimin özünə də, təbiətinə də, bir sözlə məftunam.

– İlk şeiriniz yadınızdadırmı?

– İlk şeirim “Ana” şeirim olub.

– Səadət xanım, yeri gəlmişkən, siz yaradıcılığınızda analar haqqında gözəl şeirlər yazmısınız. Hər bir misrasında ana sevgisi, ana məhəbbəti yaşayır. Ürək döyüntüləriniz hər misrada hiss olunur. Mənim üçün şeirlərinizin şah əsəri sayılan “Ana gördüm” şeiri daha çox sevdiyim şeirlərinizdəndir. İstərdim bir qədər yaradıcılığınız haqqında məlumat verəsiniz.

– 90-cı illərdən dövri mətbuatda şeirlərim demək olar ki, nəşr olunurdu. Tələbəlik illərindən üzübəri demək olar ki, “Azərbaycan gəncləri”, “Müəllim” qəzet və jurnallarda nəşr olunmuşdu. 1999-cu ildən etibarən kiçik həcmli və getdikcə iri həcmli kitablarım işıq üzü görüb.

– Bildiyimə görə müəlliməsiniz?

– Hal-hazırda müəlliməyəm. Həm yaradıcılığıma, həm də bu sənətimə davam edirəm. Həmçinin, sənətimin də məftunuyam.

– Həm də “İlham çeşməsi” qəzetində fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Şeirləriniz hər ay mütəmadi olaraq həmin qəzetdə çıxır?

– Doğrudur. Bununla yanaşı vaxtaşırı AYTV1-də oxucularım və izləyicilərim ilə də verilişlərimiz olur.

– Bir neçə mükafatlarınız var. “Qızıl qələm” fəxri diplom və AYTV1-nin də bir neçə diplomunuzu almısınız.

– Bəli, düzgün vurğuladınız. Sağ olsunlar ki, mənim yaradıcılığımı yüksək qiymətləndirib, dəyərləndirirlər. Onların hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm.

Mənə böyük dəyər verdikləri üçün məni daha da yaşayıb-yaratmağa ruhlandırırlar. Bu baxımdan da həyat eşqi ürəyimdə günü-gündən pöhrələnir.

Təşəkkür edirəm, sevimli Rəsmiyyə xanım! Bu peşəkar işinizə görə həmişə öndəsiniz. Sizə minnətdaram o gözəl ürəyinizə görə!

ANA GÖRDÜM

Saçları pərişan bir ana gördüm…

Ağarmış saçını öpmək istədim.

Qəddi əyilmişdi dərddən, qüssədən,

Yarasın sarıyıb, sevmək istədim…

Saçları bəyazdı zirvə qarından,

Gözlər ağlayırdı ahu-zarından.

Elə gileyliydi övladlarından,

Daşı ətəyindən tökmək istədim.

Evindən didərgin düşmüşdü ana,

Canını vermişdi bu dörd nadana.

Analar ağlarmı heç yana-yana,

Dinləyib dərdini, ölmək istədim…

Haqqı tapdalayıb, haqqı dananı,

Yoxmudur bunlarda övladlıq qanı.

İnsanlar yaşayır, insanlıq hanı?

Dərdimi sizinlə bölmək istədim

.

 

Rəsmiyyə Heybətağaqızı

 

Alət çubuğuna keç