“HAQQIN YOLU “ IÇTİMAYİ BİRLİYİNİN YARANMASI İLƏ BAĞLI İCLAS KECİRİLDİ.

BAKI MİLLİ İNTERNET  TELEVİZİYASININ OFİSİNDƏ

“HAQQIN YOLU “ IÇTİMAYİ BİRLİYİNİN  YARANMASI İLƏ BAĞLI İCLAS KECİRİLDİ.

İCLASDA TELEVİZİYANIN İCRACI DİREKTORU İLHAM RƏSULZADƏ  VƏ TELEVİZİYANIN DİGAR  ƏMƏKDASLARİ İSTİRAK EDİRDİLƏR.

BUNDAN ƏLAVƏ BAKİ MİLLİ TELEVİZİYASİ VƏ YARANMAQDA OLAN “HAQQİN YOLU” İÇTİMAYİ BİRLİYİNİN UZVLƏRİ 26 FEVRAL 2020 İL TARİXDƏ XOCALİ SOYQRİMİ İLƏ  BAGLİ   ANİM TƏDBİRLƏRİNİN KECRİLMƏSİ QƏRARA ALİNDİ.

26 FEVRAL 2020 Cİ TARİXDƏ SAAT  12     DA XƏTAİ ROYONUNDA  YERLƏSƏN  ALİ  MƏHKƏMƏNİN QARSİSİNDA  TOPLANARAQ  XOCALİ ABİDƏSİNİ  ZİYARƏT  EDƏCƏY

Alət çubuğuna keç