Corona Virüsü ve Yeni Dünya Düzeni – ‘Hanedan Aileler’ – 5.Yazı

Çoğu insan kölelik sisteminin yok olduğunu zannetse de aslında sanılanın aksine kölelik sistemi sadece kılıf değiştirdi. Yani eskiden sadece efendiler kölelerini seçerdi şimdi ise ‘Özgür kölelere’ de efendilerini seçme hakkı verildi. Bu da kölelerin daha verimli ola bilmesi için eğitilmesinden kaynaklandı.

Eski dünyada köleler sadece barınak ve yemek karşılığında çalıştırılırdı günümüzde ise köle sayı hızla çoğaldığı için bunu para adlandırdıkları sistem aracılığı ile düzene koydular. Bu sistemde ise köleleri tam kontrol altında tuta bilmek ve kendi aralarında daha iyi anlaşa bilmeleri için ise ‘Paranın’ yanında bizlere ‘Hukuki Düzen’ olarak sunulan ‘Yasalar’ ve manevi korku düzeni olan ‘Dinler’ mekanizmini kullandılar.

Bu üçlü sistemin ise ön ayağı veya yen sistemin bel kemiği ise ‘PARASAL’ sistem oldu. Diğer iki sistem ise bir nevi başka bir deyişle bu ana sistemin koruyucusu oldu. Böyle ki günümüzün dünyasında 7.44- milyarı geçmiş insan nüfusunun %90 üstü ‘Dinler’ sistemi ile ağırlıklı olarak kontrol altında tutulmaktaydı. Günümüzün dünyasında ise teknolojinin gelişmesi ile mucizelere olan inam kaybolmağa başlaması önlenemeyen bir hızla ‘DİNİ’ sistemlerden insanların uzaklaştığı sonucunu doğurmaktadır. Başka bir deyişle kısacası ‘ Hristiyanlık ve İslam’dan’ sonra var olan bu teknolojik gelişim sonucunda en büyük inanış sistemi olarak ‘hiçbir şeye’ inanmayan kitlelerin sistemsiz bir şekilde hızla çoğalmasıdır. Bunun için de artık şart olan farklı diğer bir sistemler kurulmaktadır.

Sadece çok az bir kesimin bildiği üzere günümüzün dünya düzenini koruyarak sistemi yöneten büyük gizeme sahip aşağıda isimlerini yazacağım belli ‘Aileler’ oldu.

Bu aileler ise daha çok ağırlıklı olarak en güçlü endüstriler arasında ‘DİNLER’ endüstrisine çok büyük önem verdiler. Böyle ki sadece ABD-de bu ailelerin ‘İnanç Tabanlı’ yönettiği 50 şirketin yıllık karı 40 milyar dolardan fazla olmaktadır. Kısacası sadece Amerika’da ‘DİNLER’ endüstrisinin kontrol ettiği para 1,2 trilyon dolardan fazla olduğu bilinmektedir. Kısaca bunu şöyle de açıklaya biliriz: ‘Dinler aracılığı ile hem parasal sistem güvenli bir şekilde kontrol ediliyor, hem de insanların çok kolay bir şekilde beyni yıkanarak rahatlıkla köleleştirilip ‘KAYITSIZ ŞARTSIZ’ itaate sokuluyor.

Dünya genelinde ‘Parasal’ sistem içerisinde var olan kayıt dışı paralar ağırlıklı olarak ‘DİNLER’ endüstrisi aracılığı ile ‘TEMİZ ELLER OPERASYONU’ adı altında ‘BAĞIŞLAR’ sistemi ile kontrol edilerek ihtiyaç duyulduğunda sisteme sokulmaktadır.

Bu ve diğer var olan sistemler aracılığı ile ‘Piyasaları’ kontrol altında tutarak ‘Dünya İnsanlığını’ yöneten bir masada birleşmiş aileler aşağıdaki ailelerdir.

1. ‘WallenBerg Ailesi’ – WallenBerg ailesi Rothschild ailesinin ortağı ve gücünün en arka planında olan aile olarak da bilinmektedir. Bu aile dünya genelinde ‘Başkanları’ yani yönetici isimleri belirleyen aile olarak da bilinmektedir. Günümüzde hakkında fazla konuşulan ‘Tek Dünya Devleti’ fikrinin sahibi olan ailedir. Piramidin en üstünde yerini almış perde arkasında olan bu aile büyük bir titizlikle gizemini korumaktadır. Bu aile için ‘OLMAK AMA GÖZÜKMEMEK’ prensibi temel anlayışlarının esasıdır. Başta ‘Kraliyet Aileleri’ olmakla, dünyadaki tüm başkanların muhakkak yanında bir ‘WallenBerg Ailesi’ üyesi vardır.

2. ‘Rothschild Ailesi’- Parasal sistemde var olan paranın nerdeyse hepsini elinde bulunduran aile olarak bilinmektedir. Dünya genelinde var olan serveti ve finansal sistemi yaratmış olduğu kurumlar aracılığı ile kontrol altında tutarak yöneten ailedir.

Kısacası bu aile zamanımızın ‘Tanrısı’ olarak da tanımlanan ‘Parayı’ kontrol edip yöneten ailedir.

3. ‘Rockefeller Ailesi’- Rothschild Ailesinin parasal yani finans sistemindeki ortağı. Petrol endüstrisini kontrol eden ve yöneten ailedir.

4. ‘Morgan Ailesi’- Morgan ailesi dünyanın politik sistemini kontrolü altında tutarak yöneten ailedir. Uzay teknolojileri üzerinde de tek kontrol sahibi olan aile olarak da tanınmaktadır. Dünya genelinde ‘Masonluğun’ en tepesinde olan ve günümüzde ‘Masonluk’ sistemini yöneten ‘Lider’ aile olarak da tanınmaktadır. Dünya genelinde var olan tüm şirketlerin kredi notunu belirleyen ailedir. Aynı zamanda bu Aile Yale Üniversitesinin de kurucularından biridir.

5. ‘Warburg Ailesi’ – Warburg Ailesinin geçmişi 10 yüz yıla kadar gitmektedir. Masonluğun kurucu Ailelerinden birisidir. Dünya genelinde borsa sistemini kontrol altında tutarak yöneten ailedir.

6. ‘Windsor Ailesi’ – Windsor Ailesi Büyük Britanya’nın kraliyet ailesidir. Windsor Ailesinin başında kraliçe II. Elizabeth bulunmaktadır. Dünyada var olan ‘Dinlerin’ kontrolünden sorumlu olan aile aynı zamanda ‘Dinlere’ yön vererek ‘Din Endüstrisini’ yöneten aile olarak bilinmektedir.

7. ‘Habsburg Ailesi’ – Habsburg Ailesi Avrupa birliğini yöneten aile olarak da bilinmektedir. Roma imparatorluğunun imparatorlarından 5. Charles’in soyundan gelen aile olduğu da ve meşhur ‘Merovengian (Merovenj) Ailesi soylarının karıştığı da söylenmektedir. Dünyanın gizli kraliyet ailesi olarak tanınan bu aile aynı zamanda ‘KUDUS KRALİYET AİLESİ’ olarak da tanınıyor.

8. ‘Astor Ailesi’ – Astor Ailesi yeraltı lordu olarak da bilinmektedir. Tüm yeraltı örgütleri bu aile kontrol ederek yönetmektedir. Dünyada var olan ‘Uyuşturucu’ ticaretinin kontrolünü elinde bulundurup yöneten ailedir. Aynı zamanda ‘MOSAD ve CİAE-in’ kurucu ailelerinden biridir. Titanic gemisini yaptıran ve sahibi olan ailedir.

9. ‘Oppenheimer Ailesi’ – Ağırlıklı olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kök salmış ve Afrika kıtasını yöneten bir ailedir. Dünya genelinde ‘Elmas’ ve ‘Altın’ piyasaları başta olmakla ‘Demir, Platin, ve tüm diğer endüstriyel madenler piyasasını kontrol eden aile olarak bilinmektedir. Aile aynı zamanda ‘İLUMİNATİ’ olarak tanınan kuruluşu günümüzde yöneten ailedir

10. ‘DuPont Ailesi’ – Dünya genelinde kimyasal hammaddeleri elinde bulundurarak kimyasal piyasasını kontrol eden ailedir. Barut başta olmakla ve tüm patlayıcı maddelerinin de tek yetkili ailesidir. Dünyada ilaç piyasası da bu ailenin kontrolünde olduğu bilinmektedir.

11. ‘Genovese Ailesi’ – Genovese ailesi 1957’den önceki ismi ile Luciano ailesi idi. Genovese ailesi, organize suçun “Ivy League”‘i ve “Rolls Royce”‘i olarak tanınmıştır. Aile dünya genelinde ‘KUMARHANE’ kontrol eden aile olarak bilinmektedir.

12. ‘Baruch Ailesi’ – Baruch Ailesi Dünya ‘SİLAH’ piyasasını kontrol eden aile olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda dünya hükümetini yaratan aile olduğu da söylenmektedir. “Soğuk Savaş” terimiyle ortaya çıkaran aile atom bombasının icatlarını ve yapımlarını kontrolü altında tutmaktadır.

13. ‘Lee (Byung-Chull) Ailesi’ – Lee Ailesinin kökeni MÖ 2 bin yılına kadar uzanıyor. Lee Ailesi MS 618 – den 906 yılına kadar süren ‘Tang Hanedanlığının’ kurucusudur. Çini ilk kez ‘Kağıt Parayla’ da bu hanedanlık tanıştırmıştır. Tümüyle Teknoloji piyasasını kontrol eden aile olarak tanınmaktadır. Ailenin en yaşlı ferdi Lee Pen 1987 – 1998 yılları arası Çin Halk Cumhuriyeti’nin başbakanı olmuştur. Aynı zamanda bu aile ‘İllüminati’ olarak bilinen kuruluşu yöneten 13 önemli aileden biridir. Lee Ailesi aynı zamanda Asya Mafyası olarak da tanınan ‘Triad’ın’ da kurucusudur. Elektrik sektörü de tamamen bu ailenin elinde bulunmaktadır. Aynı zamanda aile Asya devletlerinin yönetiminde de çok büyük etkiye sahiptir. Dünyadaki limanların tümünü kontrol eden aile olduğu için Dünya genelinde ‘Deniz ticaretini’ de kontrol eden ve yöneten ailedir. Türkiye’nin en büyük ihracat limanlarından biri olan İzmir limanının işletim hakkını 1 milyar 275 milyon dolara alması ile Türkiye’de de etkili hale geldi.

14. ‘Murdoch Ailesi’ – Murdoch Ailesi Dünya basın sistemini kontrol eden ailedir. Yazılı ve görsel tüm basın sistemi bu ailenin yönetimindedir

15. ‘Onassis Ailesi’ – Onassis Ailesi İnsanlığın beyin kontrolü alanından sorumlu bir ailedir.

16. ‘Walton Ailesi’ – Walton Ailesi Dünya ‘Gıda’ piyasasını kontrolü altında tutarak yöneten ailedir.

17. ‘Lord Ailesi’ – Lord Ailesi karanlık lord’lar olarak da tanınmaktadır. Dünya genelinde ‘Döviz’ piyasalarını kontrol ederek yönetmektedir.

18. ‘Bundy Ailesi’ – Dünya genelinde söz sahibi olan önemli tümüyle danışmanlık şirketleri bu aileye bağlıdır. Dünya genelinde savaşların planlamasını ve karar verilerek yönetilmesini bu aile kararlaştırmaktadır.

19. ‘Freeman Ailesi’ – Dünya genelinde Eğitim sistemini yöneten aile olarak bilinmektedir.

20. ‘Russell Ailesi’ – Masonluğun kurucu ailelerinden biri olarak tanınmaktadır. Kuru Kafa ve Kemikler ile Yehova Şahitleri’nin kurucusu ve yöneticisi olan ailedir. Dünya genelinde uyuşturucu ticaretini de Astor Ailesi ile birlikte kontrol ettiği söylenmektedir.

21. ‘Pritzker Ailesi’ – Pritzker Ailesi dünyada turizm sektörünü kontrollü altında tutarak yöneten aile olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda dünya genelinde dış mimari tasarımların nasıl olacağına da karar veren aile olduğu da bilinmektedir.

22. ‘Rupert Ailesi’ – Dünya genelinde lüks markalar, tütün ve alkol piyasasını elinde bulundurarak kontrol eden aile olarak tanınmıştır.

23. ‘Tata Ailesi’ – Tata Ailesi dünya genelinde Otomotiv ve Tekstil piyasasının kontrolünden sorumlu olan ailedir.

24. ‘Adams Ailesi’ – Adams Ailesi dünyanın taşımacılık alanından sorumlu olan aile olarak da bilinmektedir.

25. ‘Collins Ailesi’ – İngiltere’nin köklü ailelerinden biridir. İlluminati ismi ile tanınan kuruluşun tüm organizasyonlarını yürüten ailedir. Yapılmakta olan tüm ayinlerin de mimarı olarak da bu aile tanınmaktadır.

26. ‘Soros Ailesi’ – Dünya genelinde STK- lara yön vererek kontrol eden ve krizlerin çıkarılmasından, yönetilmesinden sorumlu olan aile. Farklı çeşit yardımlar adı ile iç karışıklıkların çıkarılmasından. Aynı zamanda kripto para sisteminin yönetiminden sorumlu ailedir.

27. ‘ Bush Ailesi’ – Amerika’yı yöneten aile de denile bilinir. Elitler adlandırılan gizli grubun başında olan ailedir. Dünya çelik piyasasını kontrol eden ailedir.

28. ‘Mars Ailesi’ – Dünyadaki şekerli gıda piyasasını kontrol eden ailedir.

29. ‘Suud Ailesi’ – Suudi Arabistan’ın kraliyet ailesi olarak da tanınmaktadır. Dünya genelinde İslam Dinin ve İslam dininde kutsal sayılan yerlerin kontrolünden sorumlu aile.

30. ‘Capetian Ailesi’ – Avrupa’nın en büyük, en eski, en asil ve en geniş kraliyet ailesi olarak da bilinmektedir

31. ‘ Lazard Ailesi’

32. ‘Komnenos Ailesi’

33. ‘Rurik Ailesi’

Bir masada toplanarak günümüzün dünyasını kontrol eden ve eski düzenin devam etmesi için savaşan bu aileler ile yeni sistem kurma yoluna giren ‘BİR ÜST AKIL’ arasında olan savaşın bu günlerde şahidi olmaktayız.

Kurulmak istenen yeni sistem bir önceki sistemlerden tam farklı olmakla birlikte eski sistemlerin hiçbiri ile yakından uzaktan ilgisi olmayan bir sistemdir.

Başlamış olan bu savaş ise 3-ci dünya savaşıdır!

 

Alət çubuğuna keç