Bunlar dövlət varidatı elan edildi – Siyahı

Nazirlər Kabineti “Əsərlərin dövlət varidatı elan edilməsi Qaydaları”nın və “Əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin və dövlət varidatı elan edilən filmlərin Siyahısı”nı təsdiq edib.
Qərarın 2 nömrəli əlavəsində əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflər aşağıdakılardır:
1.1. Qətran Təbrizi;
1.2. Məhsəti Gəncəvi;
1.3. Əfzələddin Xaqani;
1.4. Nizami Gəncəvi;
1.5. Qazi Bürhanəddin;
1.6. İmadəddin Nəsimi;
1.7. Aşıq Qurbani;
1.8. Şah İsmayıl Xətai;
1.9. Məhəmməd Füzuli;
1.10. Aşıq Abbas Tufarqanlı;
1.11. Molla Pənah Vaqif;
1.12. Molla Vəli Vidadi;
1.13. Qasım bəy Zakir;
1.14. Mirzə Fətəli Axundzadə;
1.15. Həsən bəy Zərdabi;
1.16. Seyid Əzim Şirvani;
1.17. Xurşidbanu Natəvan;
1.18. Mirzə Ələkbər Sabir;
1.19. Nəcəf bəy Vəzirov;
1.20. Aşıq Ələsgər;
1.21. Cəlil Məmmədquluzadə;
1.22. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev;
1.23. Cəfər Cabbarlı;
1.24. Əhməd Cavad;
1.25. Mikayıl Müşfiq;
1.26. Əhməd bəy Ağayev;
1.27. Əli bəy Hüseynzadə;
1.28. Nəriman Nərimanov;
1.29. Məmməd Səid Ordubadi;
1.30. Hüseyn Cavid;
1.31. Əzim Əzimzadə;
1.32. Yusif Vəzir Çəmənzəminli;
1.33. Üzeyir Hacıbəyov;
1.34. Səməd Vurğun;
1.35. Əliağa Vahid.
Dövlət varidatı elan edilən filmlər isə bunlardır: 
2.1. “Sevil ” (1929-cu ildə çəkilmişdir);
2.2. “Lətif ”( 1930-cu ildə çəkilmişdir) ;
2.3. “İsmət”(1934-cü ildə çəkilmişdir);
2.4. “Mavi dənizin sahilində” 1935-ci ildə çəkilmişdir) ;
2.5. “Almaz”(1936-cı ildə çəkilmişdir) ;
2.6. “Bakılılar”(1938-ci ildə çəkilmişdir) ;
2.7. “Kəndlilər ”(1939-cu ildə çəkilmişdir) ;
2.8. “Səbuhi”(1941-ci ildə çəkilmişdir);
2.9. “Bir ailə”(1943-cü ildə çəkilmişdir) ;
2.10. “Arşın mal alan”  (1945-ci ildə çəkilmişdir) ;
2.11. “Görüş” (1955-ci ildə çəkilmişdir).

Alət çubuğuna keç