Tariximizin açılmayan səhifələrindən

Xalq qəhrəmanı Aslan bəy Sultanovun nəvəsi tədqiqatçı hüquqşünas Faiq Abdullayevlə bu günki görüşümüž olduqca maraqlı olmusdur
Professor, Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Ziyadxan Nəbibəylinin Azərbaycan Dövlət Arxivində 166 nömrəli şəxsi fondu yaradılmişdır. Maraqlananlar karifey alimimizin elmi fəaliyyəti ilə tanış ola bilərlər .
Zəngəzur və Qarabag tarixinin indiyə qədər açılmayan səhifələrini, arxiv sənədlərinə istinadən araşdırıb xalqımiza çatdiran tədqiqatçı hüquqşünas Faiq Abdullayevlə birlikdə çay süfrəsi ətrafında olan tarixi ,elmi sohbətimiz hər birimizdə xoş ovqat yaratdı
Onu da qeyd edək ki Faiq Qulam oglu Abdullayevin babası Aslan bəy Sultanov 1920-1922 ci illərdə Zəngəzurun və Qarabagın Fövqəladə Komissari olmuşdur .
Xalq Qəhrəmani olan Aslan bəy Sultanov Zəngəzura basqın etmiş neçə – neçə daşnaq generallarını , o cumlədən, İran xanı olmuş Heydər Qulu xanı , Ariyat xani və başqalarını şəxsən məhf etmis vətənimizin qeyrətli odullarindan olmuşdur
Aslan bəy Sultanov Zəngəzur qəzasının Qubadlı elinin Hacılı kəndində Abdulla bəyin oglu Kəlbəlayı Hüseyn bəyin ocagında dünyaya gəlmişdir .
Həkəri qəzetinin növbəti saylarında Xalq Qəhrəmanı , Qori Seminariyasının məzunu , Ali hərbi təhsil almiş Aslan bəy Sultanovun misilsiz xidmətlərindən sohbət açacagiq .
Onu da qeyd edək ki Aslan bəy Sultanov Daşnaq hökumətinin başçısi general Nijdenin baş komandanı , Gorusun komendantı general Sumbatı alninin ortasından sərrast atəşiylə vuraraq məhf etmişdir .
Andronikin sag əli olan general Manukyanı aglagəsməz dərəcədə uzaq məsafədən sərrast atəşlə gözündən vuraraq gəbərtmişdir . Manukyanın ölumunə görə ermənilər üç gün yas saxlamışlar .O vaxtlar Aslan bəyin başı üçün ermənilər tərəfindən külli miqdarda pul ayrilmışdir .
Xalq Qəhrəmani haqqinda qəzetimizdə arxiv sənədləri əsasinda geniş məlumat verməyə çalışacagıq .

Rauf İlyasoglu

Alət çubuğuna keç