AMERİKA ASTRONOVTLAR MƏRKƏZİ NASA BU GÜNLƏRDƏ KOSMOSDAN ÇƏKDİYİ URMİ GÖLÜNÜN YENİ ŞƏKLİNİ TƏQDİM EDİR VƏ YAZIR:

BU İLİN GUR YAĞIŞLARI İLƏ AZƏRBAYCANIN TÜRK GÖYÜ MİNERALINA BƏNZƏYƏN URMİ GÖLÜ YENİDƏN CANA GƏLİB.

XEYİR XƏBƏR OLASAN NASA! NÜKƏBBƏRƏ ŞÜKÜR, ULU TANRI ! SƏN DOĞRUDAN DA MÖCÜZƏLƏR SAHİBİSƏN.

***********

Elə Türk göyü mineralı kimi uzaq atmosferdə bərq vuran Urmiyanın fəryadıydı ki, İranın yağış görməyən ostanları su altında qaldı:

“- İndiki siz mənə su vermirsinlz, a çalmalı mollalar – a şiə yezidləri, a şümrülər !, alın, bu da sizin allahsılığınızın cəzası! İstəsəm, göydən başınıza daş da yağdıraram! Və başınıza tezliklə Bütöv Azərbaycan daşın da saldıracam! Buna inanın, a namərdlər!”

Sel və daşqınlarda həlak olanlara allahdan rəhmətlər diləmək insanlıq borcumuzdur.

Bu boyda möcüzəyə sevinmək də vətəndaşlıq borcumuzdur. Ancaq bundan sonra gəlin Gölün ümidin göylərə tapşırmayaq, bürokrat rejim rəhbərləri! Insafız olsun, insanlığınız olsun!

**********
We, 50 million Turks from Southern and Northern Azerbaijan truly grateful to the NASA for such magical news that we receive from you today! This catastrophe, created an artificially by the Iranian regime for Southern Azerbaijan, was corrected by Almighty God Himself, who sent such a catastrophe to many provinces of Iran. We express our deep condolences to them, who were victims of such a natural disasterş

At the same time, as citizens of this divided country, I mean Great Azerbaijan, very pleased that God – Allah returned the ancient Azerbaijani treasure of Turquois back to us

GOD BLESS AZERBAİJAN,
GOD BLESS AMERİCA,
GOD BLESS NASA !!!

***********************

Мы все 50 миллионное население Южного и Северного Азербайджана, по-настоящему признательны НАСА за столь волшебные новости, которые мы получаем сегодня от нее! Эта катастрофа, созданная искусственно иранским режимом для уничтожения Южного Азербайджана, была исправлена самим Всемогущим Богом, который послал столь сильные дожди для наполнения водой Озеро с блеском тюркуаз. Бог любит нас, Бог любит Тюрка !

Иранский шиитский режим моллы, стал на пути езитов – шумру, кого всю жинь только проклинает за то, что они где-то в 7-м веке н.э. не давали воду тем, в кого верят как Бога на земле. Эти езиты-шииты не хотели слушать крик души ни Озера, ни моего Народа в 20-21-м веках н.э.

К тому же, вода, посланная с Небес стала источником природной катастрофы во многих провинциях Ирана, унеся жизни десяткoв невинных людей. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям всех тех, кто ствл жертваой такого рода стихийного бедствия.

Но, как граждане этой разделенной страны, я имею в виду мой Великий Азербайджан, очень довольны и счастливы тем, что Бог – Аллах, сам слышал нас, и вернул обатно нам древнее азербайджанское сокровище с блеском прекрасного минеарла тюркуаз. Оно со своим блеском тюркского синего видно только из космоса. Оно, Озеро есть божий дар моему тюркскому народу. Нам надо бороться за его дальнешего сохранения, беречь его от современных езитов !

Спасибо Аллаху, Спасибо Азербайджану, Спасибо Америке, Спасибо НАСА !

**************
https://www.facebook.com/…/a.1015066075…/10157454813217139/…

ŞƏKİLDƏ: Solda göl – 2019-un fevralında;
Sağda onun NASA peykləri ilə 2019-un apeiln 12-də çəkdiyi bu günkü türk göyü mineralına bənzər siması.

На данном изображении может находиться: вода и на улице
Alət çubuğuna keç