Serdar Akyol bəylə bərabər ziyarət edrək Azərbaycan və Turkiyə dostluqları barədə müzakirələr apardı

Görüşdə Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanlarını Tanıtma İctimai Birliyinin Türkiyə
Başkanı , qazeteçi yazar Sərdar kyol ilə həyata keçirəcəyimiz projelerin yegane amacımız vətən millət bayraq olunca gerisi teferrüatdır MHP genel başkan yardımcısı , Prof doktor , Ankara millet vekili sayn Mevlüt Karakayanı makamında , internet medya yayıncıları genel başkanı və Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanlarını Tanıtma İctimai Birliyinin Türkiyə təmsilcisi, qazetecisi yazar Serdar Akyol beyle beraber ziyaret ederek Azərbaycan və Terkiyə dostluqları barədə müzakirələr apardıq.