Cəmiyyətin formalaşmasında gənclərin rolu. Azərbaycanda İslam və Gənclik verilişi. Oktyabr-2019 (2)